Získejte až 5000 Kč zpět při koupi nové TV Hisense

Koupit si nyní televizi Hisense na Expert.cz se opravdu vyplatí. Firma Hisense vám přihraje 5000 Kč jako malou domů. Princip je naprosto jednoduchý: Zakupte v období od 4. 4. do 31. 5. 2022 jednu z vybraných televizí značky Hisense. Zaregistrujte svůj nákup na stránkách Hisense nejdéle do 14 dnů od pořízení TV. Po uplynutí 4 týdnů vám na účet bude vyplacena příslušná částka. Lhůta 4 týdnů pro vyplacení cashbacku je tu proto, abyste už měli televizi vyzkoušenou a nechtěli jí v rámci zákonné lhůty vrátit. Akce je určena pouze pro vybrané partnery. Není možné uplatnit cashback od jiných prodejců. My vám doporučujeme využít prodejce Expert.cz, který má ve svém sortimentu velký výběr modelů značky Hisense. V rámci této kampaně je možné čerpat bonus za podmínek uvedených v kompletních pravidlech. Modely a Cashback: Model / Cashback 43A6BG 500 Kč 43A6EG 500 Kč 43A6G 500 Kč 43A7100F 500 Kč 43A7120F 500 Kč 43A7GQ 500 Kč 50A6BG 1 000 Kč 50A6EG 1 000 Kč 50A6G 1 000 Kč 50A7100F 1 000 Kč 50A7120F 1 000 Kč 50A7500F 1 000 Kč 50A76GQ 1 000 Kč 50A79GQ 1 000 Kč 50A7GQ 1 000 Kč 50AE7000F 1 000 Kč 50E76GQ 1 000 Kč 50U7QF 1 000 Kč 55A66G 1 000 Kč 55A6G 1 000 Kč 55A7100F 1 000 Kč 55A7500f 1 000 Kč 55U86GQ 1 000 Kč 55U8QF 1 000 Kč 58A6BG 1 000 Kč 58A6EG 1 000 Kč 58A7100F 1 000 Kč 58A76GQ 1 000 Kč 58AE7010 1 000 Kč 65A7300F 1 000 Kč 65U7QF 1 000 Kč 55A76GQ 1 500 Kč 55A7GQ 1 500 Kč 55A8G 1 500 Kč 55E76GQ 1 500 Kč 55U7QF 1 500 Kč 58A6G 1 500 Kč Účastníkem Kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s místem bydliště nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník") (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. V případě účasti osoby mladší 18 let se tato může účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen "Účastník"). Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku. Zakoupením Produktu se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Produkt. Nákup se musí uskutečnit v období od 4.4.2022 do 30.5.2022. Účastník musí následně provést registraci nejpozději do 14.6.2022, a to na webových stránkách www.hisense.cash, Podrobnější popis registrace je uveden níže a také na stránkách kampaně. Registrací Produktu Účastník za stanovených podmínek získává možnost získání částky ve výši až 5000 Kč (dále jen "Bonus"). Výše Bonusu pro jednotlivé Produkty je uvedena v článku 5) těchto pravidel a je dána parametry zakoupeného Produktu. Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Produktu na webových stránkách www.hisense.cash. Podmínkou pro získání cashbacku není pořizovací cena produktu. Při nákupu na expert.cz tedy můžete stále využívat slevové kupóny a kódy od slevovykupon.net se kterými ušetříte další peníze. Přejeme vám příjemný nákup.