Základní sleva na poplatníka 2018

U zaměstnanců se do výpočtu čisté mzdy každý měsíc promítne daňová sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně. Pokud má zaměstnanec více zaměstnání současně, je možné uplatnit slevu na poplatníka v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Pro uplatnění měsíční daňové slevy na poplatníka musí zaměstnavatel vyplnit růžový formulář Prohlášení poplatníka. Pokud zaměstnanec neuplatňuje slevu na poplatníka u zaměstnavatele, může ji uplatnit při podání přiznání k dani z příjmů. Daňová sleva pro OSVČ v roce 2018 byla nižší. Nyní je situace jiná: OSVČ mohou uplatnit slevu na poplatníka při výpočtu roční daně z příjmu. V roce 2023 se bude podávat daňové přiznání za rok 2022, ve kterém byla roční sleva na dani na poplatníka 30 840 Kč. Stejný roční zápočet ve výši 30 840 Kč se uplatní i při výpočtu daně z příjmu za rok 2023, který se bude podávat v roce 2024.