Srovnej to

Srovnejto.cz je služba, která vám umožní ušetřit velké peníze na různých finančních produktech, energiích nebo třeba službách telekomunikací. Pokud nakupujete fyzické produkty, je tu pro srovnání Heureka.cz. Pokud žádáte finanční služby nebo jiné služby, je tu Srovnejto.cz. Postup pro srovnání je jednoduchý. Nejprve po vás budou potřebovat několik základních údajů, které jsou relevantní pro vyhledávání nabídek. Na základě zadaných údajů vyhledají a přehledně zobrazí nabídky od ověřených poskytovatelů služeb. Zobrazené nabídky je pak možné dále zpřesňovat a doplňovat další údaje podle vašich potřeb. Kteroukoliv ze zobrazených nabídek pak můžete sjednat přímo prostřednictvím webu Srovnejto.cz nebo telefonicky s jedním z makléřů této společnosti, kteří zastupují dané instituce, jež se týká konkrétní nabídka.