Slevy na dítě 2022

Sleva na dítě 2022: daňové zvýhodnění na děti Pokud máte děti, můžete si snížit daň z příjmů o slevu na dítě. Toto daňové zvýhodnění je možné uplatnit na každé vyživované dítě, které s vámi sdílí společnou domácnost. Slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů nebo jiný poplatník, který se stará o dítě. V tomto článku vám vysvětlíme, kdo má nárok na slevu na dítě, jakou je její výše a jak ji uplatnit. Kdo má nárok na slevu na dítě? Slevu na dítě můžete uplatnit, pokud splňujete tyto podmínky: máte příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání vaše příjmy za kalendářní rok přesáhnou 6násobek minimální měsíční mzdy (pro rok 2022 je to 97 200 Kč) žijete ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem uplatňujete slevu na dítě pouze vy nebo váš manžel/manželka nebo partner/partnerka Za vyživované dítě se považuje: nezletilé dítě (do 18 let) zletilé dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (např. studuje), nebo které se nemůže připravovat ani pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobému zdravotnímu stavu dítě s průkazem ZTP/P bez ohledu na věk Za vyživované dítě se nepovažuje: dítě, které je samo poplatníkem daně z příjmů dítě, které je samo rodičem dítě, které je samo manželem/manželkou Jaká je výše slevy na dítě? Výše slevy na dítě se liší podle pořadí a zdravotního stavu dítěte. Pro rok 2022 platí tyto hodnoty: na první dítě 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc) na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1860 Kč za měsíc) na třetí a každé další dítě 27 840 Kč za rok (2320 Kč za měsíc) Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva se zdvojnásobuje. Pořadí dítěte si určujete sami v prohlášení poplatníka. Pokud máte více dětí s průkazem ZTP/P, je výhodnější je uvést jako druhé a další. Jak uplatnit slevu na dítě? Slevu na dítě můžete uplatnit dvěma způsoby: prostřednictvím prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob