Sleva na studenta 2022

Jako pracující student máte nejen nárok na standardní daňové slevy dostupné všem poplatníkům, ale také na speciální "Sleva na studenta 2022" (studentskou slevu) určenou speciálně pro studenty. Abyste měli nárok na tuto slevu, musíte aktivně absolvovat kurz, který vás připraví na budoucí kariéru. Pro využití této slevy ji můžete uplatnit u svého zaměstnavatele při daňovém přiznání nebo jako student OSVČ při daňovém přiznání. Kombinací standardních daňových odpočtů a studentské slevy lze dosáhnout celkové roční úspory 34 860 Kč. Kromě studentské slevy můžete mít v závislosti na vašich individuálních okolnostech nárok i na další daňové slevy, jako jsou invalidní, ZTP/P nebo děti. Můžete také uplatnit slevy na dani, na které máte nárok. Jednou z největších výhod pro studenty je, že náklady na vaše zdravotní pojištění hradí vláda. V roce 2022 bylo minimální pojistné pro OBZP 2 187 Kč a pro OSVČ 2 627 Kč. Pro rok 2023 je základní sazba pro OBZP 2 336 Kč a pro OSVČ 2 722 Kč. To znamená, že jako student si nemusíte připlácet na zdravotním pojištění do minimální výše (u OBZP), i když pracujete na dohodu a máte nízký příjem. Studenti samostatně výdělečně činní jsou považováni za vykonávající vedlejší činnost a nejsou povinni platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění se platí až při podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí rok. Další rok se založené vklady vyplácejí podle vašich předchozích příjmů a není vyžadován žádný minimální vklad. Shrnuto a podtrženo, jako pracující student v roce 2022 nezapomeňte využít slevu "Sleva na studenta 2022", která vám může pomoci ušetřit na daních. Kromě toho můžete mít nárok na další daňové odpočty a stát hradí náklady na vaše zdravotní pojištění.