Sleva na studenta 2021

Pracující studenti mají nárok nejen na základní slevu na poplatníka, ale také na slevu na studenta. Právo na něj má ten, kdo soustavně studuje a připravuje se na budoucí povolání. Slevu na dani mohou uplatnit u zaměstnavatele při podpisu prohlášení k dani a také studenti OSVČ v daňovém přiznání. Díky kombinaci základní slevy na poplatníka a slevy na studenta je celková roční sleva na dani 34 860 Kč. Studenti mohou uplatnit i další slevy na dani, např. na ZTP, ZTP/P nebo na děti, pokud na ně mají nárok. Mohou také uplatnit slevy na dani, na které mají nárok. Další velkou výhodou pro studenty je, že za ně platí zdravotní pojištění stát. Minimální pojištění pro OBZP bylo v roce 2022 2 187 Kč, OSVČ měly minimální zálohu 2 627 Kč. Pro rok 2023 je základní sazba pro OBZP 2 336 Kč a pro OSVČ 2 722 Kč. Díky tomu, že za studenta platí zdravotní pojištění stát, nemusí doplácet na zdravotní pojištění do minimální výše (u OBZP), i když pracují na dohodu a mají nízký příjem. Při OSVČ je student považován za osobu vykonávající vedlejší činnost a není povinen platit minimální zálohy. Zdravotní pojištění se platí pouze při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí rok. Další rok se platí stanovené vklady podle předchozích příjmů a není vyžadována žádná minimální úložka. V roce 2021 mají studenti možnost využít "Slevu na studenta 2021", která jim může pomoci ušetřit na daních.