Sleva na poplatníka 2021

Sleva na poplatníka v roce 2021 má výši 2 320 Kč měsíčně. Jedná se tady o základní daňovou slevu kterou využívají zaměstnanci nebo OSVČ. Daňová sleva na poplatníka se naposled zvýšila právě tento rok z hodnoty 24 840 Kč ročně na 27 840 Kč roně. U zaměstnance se sleva na poplatníka 2021 projeví každý měsíc při výpočtu čisté mzdy, poprvé to bude ve výplatě za leden 2021. Pokud má zaměstnanec několik zaměstnání najednou ve stejnou dobu, je možné slevu na poplatníka použít pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec slevu na poplatníka u zaměstnavatele neuplatní, může ji využít při podání daňového přiznání. OSVČ uplatní slevu na poplatníka při ročním výpočtu daně z příjmů. V roce 2021 se podává daňové přiznání za rok 2020, ve kterém byla roční sleva na poplatníka 24 840 Kč. Roční sleva 27 840 Kč se uplatní ve výpočtu daně z příjmů za rok 2021, tedy v roce 2022.