Sleva na poplatníka

každý poplatník daně má každý rok nárok na slevu 30 840 Kč. Je pouze na něm, jestli tuto slevu bude chtít využít jednorázově v celé výši nebo naopak částečně každý kalendářní měsíc. Zaměstnanci obvykle uplatňují slevu na poplatníka měsíčně a to ve výši 2570 Kč díky čemuž je jim vyplácena vyšší čistá mzda. Slevu na daní na poplatníka je možné uplatnit několika různými způsoby. Prvním z nich je uplatnění slevy v daňovém přiznání k dani z příjmů. Jako zaměstnanec to provádíte prostřednictvím zaměstnavatele v ročním zúčtování daně, či měsíčně při výplatě mzdy a to na základě podepsaného formuláře, který se nazývá prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jestliže pracujete současně u více zaměstnavatelů, měli byste vědět, že prohlášení na poplatníka můžete podepsat pouze u jednoho z nich. Vyplatí se to tam, kde vychází vyšší hrubá mzda.