Sleva na dítě měsíčně

Sleva na dítě měsíčně: Jak využít daňové zvýhodnění na děti Pokud máte děti, jistě víte, že jejich výchova a vzdělání není levná záležitost. Naštěstí vám stát nabízí možnost ušetřit na daních z příjmů prostřednictvím slevy na dítě. Toto daňové zvýhodnění se může lišit podle počtu a věku vašich potomků, ale také podle vašich příjmů. V tomto článku se dozvíte, kdo má nárok na slevu na dítě, jak ji uplatnit a jaké jsou její aktuální výše. Co je sleva na dítě? Sleva na dítě je částka, o kterou si můžete snížit daň z příjmů fyzických osob za každé vyživované dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů (poplatníků), kteří spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. Pokud se řadíte mezi zaměstnance, do příjmů se počítá vaše hrubá mzda, v podnikání jsou to pak veškeré příjmy (nikoliv zisk). Abyste mohli slevu na dítě uplatnit, vaše příjmy za předchozí kalendářní rok musí přesáhnout alespoň 6násobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2023 se tedy jedná o částku příjmu min. 104 400 Kč. Sleva na dítě se odečítá od již vypočtené daně. Pokud je výsledná daň po odečtení slevy kladné číslo, sleva snižuje daň o tuto částku. Pokud je to číslo záporné, kromě slevy na dani, kdy sleva sníží daň na nulu, představuje záporná částka daňový bonus. Ten je poplatníkovi finančním úřadem nebo zaměstnavatelem vyplacen za splnění podmínek zákona. Kdo je vyživovaným dítětem? Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.