Sleva na dítě 2018 podmínky

Podmínky pro získání slevy na dani v roce 2018 se liší podle typu slevy. Například: Základní sleva na poplatníka je 24 840 Kč a může ji uplatnit každý, kdo měl alespoň část roku zdanitelné příjmy. Sleva za umístění dítěte je 12 200 Kč a může ji uplatnit jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti. Sleva na manželku (manžela) je 24 840 Kč a může ji uplatnit poplatník, jehož manželka (manžel) neměla v roce 2018 příjmy vyšší než 68 000 Kč. Pro více informací o dalších typech slev na dani v roce 2018 se podívejte na tyto webové stránky: 1 Slevy na dani v roce 2018 a v roce 2019 - Podnikatel.cz 2 Roční zúčtování a slevy na dani za rok 2018 - Portál POHODA 3 Slevy na dani 2018 | VímVíc.cz Daňový základ je částka, ze které se počítá daň z příjmu. Závisí na tom, jestli jste fyzická nebo právnická osoba a jaký typ příjmů máte. Obecně platí, že daňový základ se počítá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Z toho se odečtou nezdanitelné položky (např. základní sleva na poplatníka) a daňově uznatelné výdaje (např. paušální výdaje u OSVČ). Potom se na snížený daňový základ aplikuje sazba daně (15 % nebo 23 %). Z vypočtené daně se odečtou slevy na dani (např. sleva za manželku nebo dítě) a zaplacené zálohy