Sleva na děti 2022

Sleva na děti 2022: daňové zvýhodnění na děti Pokud máte děti, můžete si snížit daň z příjmů o určitou částku, která se nazývá sleva na dítě. Toto daňové zvýhodnění je určeno pro poplatníky, kteří žijí se svými nezaopatřenými dětmi ve společné domácnosti. Sleva na dítě se liší podle počtu a věku dětí a podle výše příjmů poplatníka. V tomto článku vám představíme, jak sleva na dítě funguje v roce 2022 a na co si musíte dát pozor. Kdo je vyživovaným dítětem? Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost. Podle zákona o daních z příjmů se za vyživované dítě považuje nezletilá osoba (dítě ve věku do 18 let), ale také zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, pokud mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Taková osoba však musí spadat do jedné z následujících kategorií: jedná se o dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na výkon budoucího povolání (dítě, které má status studenta), jedná se o dítě do 26 let, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání ani vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci či úrazu, nebo jde o dítě do 26 let, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Jestliže nestudující dítě dovrší 18 let nebo student dosáhne věku 26 let v průběhu měsíce, je možné započítat do daňového zvýhodnění ještě i daný měsíc, kdy k tomu došlo. Pro děti narozené prvního dne v měsíci je však situace jiná. Pokud dovrší 18 nebo 26 let první den v měsíci, podmínka pro nárok na slevu na dítě již splněna není a tento měsíc tak již žádné daňové zvýhodnění nezískáte. Podle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se pak za vyživované dítě považuje: dítě vlastní, dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů,