Sleva na děti

Jako matka víte, že výchova dětí může být nákladná. Věděli jste ale, že vláda nabízí finanční podporu ve formě daňových slev na děti? To lze uplatnit prostřednictvím slevy na dani na dítě, daňového zvýhodnění nebo kombinací obou v závislosti na vašem příjmu. Je důležité si uvědomit, že pouze jeden rodič může uplatnit slevu na dani na dítě, pokud žije ve společné domácnosti. Když přijde na uplatnění slevy na dani na dítě, mnoho rodičů si klade otázku, kdo má nárok a kdy ji lze uplatnit. Toto daňové zvýhodnění je vázáno na hranici příjmu, která musí být splněna. Je také důležité si uvědomit, že tuto slevu může uplatnit pouze jeden rodič žijící ve společné domácnosti. Pro uplatnění slevy na dani na dítě musí váš příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti za předchozí kalendářní rok přesáhnout alespoň 6násobek minimální mzdy. Pro rok 2022 je tato částka 97 200 Kč. Pokud jste zaměstnanec, tato částka se vypočítává na základě vaší hrubé mzdy. Pokud jste OSVČ, vypočítává se na základě všech vašich příjmů (nikoli zisku). Nezáleží na tom, zda si OSVČ uplatňuje výdaje paušální nebo skutečné. Co se týče měsíčního daňového zvýhodnění, musí zaměstnanec dosáhnout vyměřovacího základu, který je minimálně ve výši poloviny aktuální minimální mzdy.