Sleva na dani na poplatníka

Sleva na dani na poplatníka: co to je a kdo ji může využít? Pokud podáváte daňové přiznání nebo pracujete jako zaměstnanec, živnostník, student nebo důchodce, měli byste vědět, že máte nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Jedná se o slevu na dani z příjmů, kterou můžete uplatnit každý rok a snížit tak svou daňovou povinnost. V tomto článku vám vysvětlíme, co to je sleva na dani na poplatníka, jak je vysoká, kdo ji může uplatnit a jak to udělat. Co je sleva na dani na poplatníka? Sleva na dani na poplatníka je základní daňové zvýhodnění, které snižuje daň z příjmů fyzických osob. Platí pro každého poplatníka, který má vlastní zdanitelné příjmy ze závislé činnosti (např. mzda, odměna za dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti), ze samostatné činnosti (např. živnostenský příjem) nebo z pronájmu nebo jiných zdrojů (např. úroky z bankovních účtů). Sleva na dani na poplatníka se uplatňuje v daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele. Jak je vysoká sleva na dani na poplatníka? Sleva na dani na poplatníka je stejně vysoká pro všechny poplatníky a nezávisí na jejich výši příjmů nebo majetkové situaci. V roce 2022 činila sleva na dani na poplatníka 30 840 Kč ročně nebo 2570 Kč měsíčně. V roce 2022 došlo k jejímu poslednímu zvýšení. Sleva se odečítá od vypočtené daně z příjmů a snižuje tak daňovou povinnost. Pokud je sleva vyšší než daň, může dojít k tzv. daňové vratce, kdy se poplatníkovi vrátí rozdíl mezi slevou a daní.