Sleva na dani na dítě 2022

Pro matku to může být problém sladit pracovní a rodinné povinnosti. Věděli jste ale, že vláda nabízí rodinám s dětmi finanční podporu formou daňových slev? Tyto odpočty mohou pomoci snížit vaši daňovou povinnost a usnadnit zajištění vašich blízkých. Daňovou slevu na děti může uplatnit jeden rodič žijící s dítětem ve společné domácnosti. Pro nárok musí váš příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti přesáhnout šestinásobek minimální měsíční mzdy, která pro rok 2022 činí 97 200 Kč. Pokud jste zaměstnáni, bere se při určování vašeho příjmu v úvahu vaše hrubá mzda. U osob samostatně výdělečně činných se berou v úvahu všechny příjmy, nejen zisk. Daňovou slevu lze uplatnit i u práce konané na dohodu o provedení práce nebo OSVČ. Chcete-li uplatnit odpočet, musíte svému zaměstnavateli předložit "růžový formulář", známý také jako daňové přiznání. Tento formulář musíte podepsat a prokazuje, že máte nárok na odpočet. Dále budete muset doložit písemnou a podepsanou dohodu mezi rodiči, případně čestné prohlášení, že druhý rodič odpočet neuplatňuje nebo si jej uplatňuje pouze po určitou dobu. A u dětí narozených v roce budete muset předložit rodný list dítěte. U dětí starších 6 let budete muset doložit doklad o docházce do školy. Odpočet lze uplatnit od měsíce, ve kterém se dítě narodilo nebo začalo chodit do školy.