Senior pas slevy

Senior pas slevy je projekt, který je zaměřený na seniory. Uplatnění slevy na Senior Pas hlaste vždy před placením Slevy se nesčítají, není-li u záznamu poskytovatele uvedeno jinak. Pokud kupujete zboží např. v sezónním výprodeji nebude již možné uplatnit na zboží další slevu na Senior Pas Poskytovatel má právo ověřit si totožnost držitele Senior Pasu podle průkazu totožnosti Držiteli mohou být osoby od 55 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Při uplatnění slevy se musí držitel prokázat kartou Senior Pas. V opačném případě není poskytovatel povinen slevu poskytnout. Registrace je zdarma a do projektu se mohou registrovat pouze jednotlivci. Jeden držitel je jedna karta. Není určená pro páry nebo celé skupiny. Získání slevy je podmíněno předložením karty. V opačném případě není poskytovatel povinen slevu poskytnout.