Samsung monitory s cashbackem

Jedinečná příležitost získat monitory značky Samsung se super cashbackem. Vztahuje se na vybrané Samsung monitory s vysokým rozlišením. Akce probíhá od 13. 9. do 17. 10. 2021, to znamená, že poslední platnou registraci lze provést dne 31. 10. 2021 a nejpozději tento den je třeba tuto registraci kompletně dokončit, aby byla uznána za platnou. V termínu akce nakupte některý ze Samsung monitorů s vysokým rozlišením a získejte zpět až 2 500 Kč Klikněte na tlačítko Registrovat a proveďte registraci, včetně dodání kopie daňového dokladu a fotografie štítku se sériovým číslem zařízení Po ověření zaregistrovaných údajů vám bude zaslán příslušný bonus V rámci kampaně je možné čerpat bonusy na nákup vybraných modelů z následující tabulky: LCD Monitor LS24A600NWUXEN 1000 Kč LCD Monitor LS24A600UCUXEN 1000 Kč LCD Monitor LS27A600NWUXEN 2000 Kč LCD Monitor LS27A600UUUXEN 2000 Kč LCD Monitor LS27A700NWUXEN 2000 Kč LCD Monitor LS27A800NMUXEN 1000 Kč LCD Monitor LS27A800UJUXEN 1500 Kč LCD Monitor LS32A600NWUXEN 1000 Kč LCD Monitor LS32A600UUUXEN 1500 Kč LCD Monitor LS32A700NWUXEN 2000 Kč LCD Monitor LS32A800NMUXEN 1000 Kč LCD Monitor LS34A650UXUXEN 2500 Kč Výtah z pravidel akce: Zakoupením Produktu se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový Produkt. Nákup se musí uskutečnit v období od 13.9.2021 do 17.10.2021 Účastník musí následně provést registraci, a to na webových stránkách www.samsung.cz, Podrobnější popis registrace je uveden níže. Registrací Produktu Účastník za stanovených podmínek získává možnost získání částky ve výši až 2 500Kč (dále jen "Bonus"). Maximální výše Bonusu pro jednotlivé Produkty (resp. kombinaci Produktů) je uvedena v článku 4) těchto pravidel a je dána parametry zakoupeného Produktu (resp. kombinace Produktů). Bonus může být uplatněn až po řádné registraci Účastníka Kampaně a Produktu na webových stránkách www.samsung.cz Účastník musí být mezi kupujícími, kteří stanoveným způsobem v České republice zaregistrovali prvních 712 Produktů.(pořadí je určeno přesným datem, kdy Účastník po své předchozí registraci registroval Produkt a nahrál daňový doklad (účtenku nebo fakturu) a fotografii výrobního štítku – viz níže a splnil veškeré další povinnosti uvedené v těchto pravidlech Kampaně. Účastník si musí po nákupu uschovat daňový doklad (účtenku nebo fakturu) prokazující nákup Produktu. V případě uplatnění nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu daňových dokladů. Bez předložení příslušného daňového dokladu Účastník nemá na Bonus nárok. Povinností každého Účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Produktu a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum a specifikaci Produktu. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné. Při nákupu na Samsung.com můžete stále využívat také slevové kupóny a kódy, které naleznete na stránkách našeho slevového portálu slevovkyupon.net a při svém nákupu monitoru tak ušetřit hned dvakrát.