Online sbírka na podporu zvířat z Ukrajiny

Už jsme vám ukázali, jak můžete snadno přispět na pomoc lidem na Ukrajině a uprchlíkům, kteří utíkají před válkou prostřednictvím Alzy. Tentokrát se podíváme na to, jak je možné pomoci zvířatům, která také válečným konfliktem trpí. A takovou pomoc zprostředkovává Superzoo.cz, kdo jiný. Ať už obyvatelé zůstali doma bránit své domovy nebo se vydali na dlouhou cestu do zahraniční, spousta z nich tak činí ve společnosti svých mazlíčků, jejichž životy jsou pro ně stejně důležité, jako ty jejich vlastní. Ani tyto osudy by nám neměly být lhostejné a proto Superzoo.cz spojilo síly s nadačním fondem Staň se srdcařem a organizacemi Anidef, Dočasky Dede, Home 4 Pets a Pet Heroes, které dělají všechno pro to, aby zde bylo o příchozí zvířata dobře postaráno. Zvířata potřebují především finanční a materiální pomoc a na ty se právě sbírky zaměřují. Pokud to situace umožní, rádi by pomohli i zvířatům, která zůstala samotná na Ukrajině a nyní bez domova pobíhají krajinou. Státní veterinární správa za účelem ochrany ČR před zavlečením vztekliny požaduje u zvířat, která přichází na naše území očkování, vyšetření a čipování do 72 hodin od vstupu, 10 denní karanténu a návštěvu veterináře pro prevenci šíření chorob. Výše zmíněné organizace zjistí prostřednictvím vyšetření zda je zvíře v pořádku, zajistí očkování a čipování, a také případnou zdravotní péči, kterou zvířata potřebují. Všechny formality budou vyřešeny a o zvířata bude postaráno. To je jedno místo, kam peníze proudí. Pokud víte o konkrétních případech, kde je podobným způsobem nutné pořádat, můžete kontaktovat koordinátory na adrese H4P@centrum.cz. Každá koruna, kterou přispějete na tyto projekty se počítá. Libovolnou částku můžete do síbrky věnovat přímo nebo můžete využít také e-shop Superzoo.cz. A jak je zvykem tohoto obchodu, částku, kterou darují zákazníci tu zdvojnásobí a poskytnou tak materiální podporu ještě více zvířatům v nouzi. Jak můžete přispět prostřednictvím Superzoo? Návod je zde: - Vyberte si produkty a přejděte do objednávky - V prvním kroku objednávky nastavte částku, kterou chcete zvířátkům přispět a poté klikněte na tlačítko PŘISPĚT. - Dokončete nákup a proveďte platbu. - Vaši částku určenou pro podporu zdvojnásobíme! Výtah z podmínek: Naše společnost Vám prostřednictvím nákupu v našem e-shopu umožní podpořit aktuálně podporovaný subjekt určitým finančním obnosem, jinými slovy naším prostřednictvím můžete snadno a bez jakékoliv administrativní zátěže na Vaší straně poskytnout podpořit kupř. útulek pro psy, pokud Vás svou činností zaujal. Nadto – nejen, že za Vás obstaráme administrativní zátěž s darem spojenou, my sami Vámi vybraný subjekt rovněž podpoříme, a to stejnou měrou, jakou se rozhodnete přispět Vy. To znamená, že pokud se Vy rozhodnete podpořit vybraný podporovaný subjekt kupř. částku 100,-Kč, my jej podpoříme rovněž částku 100,-Kč. Výše Vaší podpory je přitom omezena pouze spodní a horní hranicí, kdy nejméně lze podpořit vybraný subjekt částkou 10,-Kč a nejvýše pak částkou 100,-Kč na jeden nákup. Částka takto naším prostřednictvím vybranému subjektu zaslaná nepodléhá dani z přidané hodnoty a na faktuře bude uváděna odděleně.