Charita pro ukrajinu - Charita ČR. Přispívejte přes Alza.cz

Charita ČR zakládá charitativní projekt v reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu. Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc zasaženým obyvatelům. Zaměřena bude na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstávají ve válečné zóně nebo jsou nuceni uprchnout. Vleklý ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který přerostl v otevřenou válku prohloubil dramatickou situaci v zemi i dlouhodobou humanitární krizi. Další desítky tisíc lidí byly nuceny uprchnout z oblastí bojů a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb. Ve spolupráci s dlouhodobým partnerem Charitou Ukrajina se Charita České republiky v první fázi zaměřuje na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstávají ve válečné zóně nebo jsou nuceni uprchnout. Příspěvky pro Charitu ČR se řídí pravidly pro ostatní projekty Souhvězdí pomoci na Alza.cz.