Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dítě

Pokud máte nezletilé dítě a chcete uplatnit slevu na dani z příjmů, musíte splnit několik podmínek. Jednou z nich je, že slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů. To znamená, že druhý rodič musí souhlasit s tím, že nebude uplatňovat slevu na dítě ze své daně. Jak to udělat? Jednoduše - stačí vyplnit a podepsat čestné prohlášení neuplatnění slevy na dítě. Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dítě je dokument, ve kterém druhý rodič potvrzuje, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti. Toto prohlášení je nutné předložit finančnímu úřadu spolu s daňovým přiznáním nebo zaměstnavateli při ročním zúčtování daně. Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dítě se využívá především v případech, kdy rodiče žijí odděleně nebo jsou rozvedení. Pokud žijete se svým partnerem nebo partnerkou ve společné domácnosti a máte společné dítě, nemusíte vyplňovat čestné prohlášení. Stačí, když uvedete v daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele, který z vás bude uplatňovat slevu na dítě. Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dítě si můžete stáhnout z internetu nebo si ho vytvořit sami. Vzor formuláře najdete například na stránkách Čestná prohlášení.cz. Čestné prohlášení musí být originál, nikoli kopie.